RSS

1965-67

Daftar Alumni angkatan 1965 (tahun masuk) – 1967 (tahun lulus) SMP Negeri 1 Cawas, Klaten:

Silahkan daftar/tambahkan lewat komentar/tanggapan di bawah (Nama lengkap, email, website, telp/hp, alamat)

NO NAMA ALAMAT NAMA ORTU
1 Suwarni Damarumekso
2 Wanto Darsosentono
3 Djumbadi Hardjapawira
4 Suhirman Partanihardja
5 Suwarni Sartrahardjana
6 Darjadi Nartosumarto
7 Hantijono Martasajana
8 Hanani Puspaja
9 Tardjoi Wirodikromo
10 Y. Prijana L. Hardjanijana
11 Sumijatun
12 Darijo Marta Taruno
13 Waluyo Pawirodihardjo
14 Sri Lestari Resosemita
15 Suharno
16 Sri Muljani Mangundihardja
17 Djokoprajitno Muhamad Marjuki
18 Sri Supatmi Wirjosuharto
19 Mugino Hartodimuljo
20 Sunarno Nji Muljaredjo
21 Siti Rahaju Wirasemito
22 Subandi Sastraamadjana
23 Suhardi Mantamuljana
24 Sri Suharti Sudarno
25 Rumijadi Imansumarso
26 Hardiman Harsotinojo
27 Sri Ngadijatmi Natatanojo
28 Paidjo Sutoikromo
29 Partinah Hardjopawiro
30 Widji Wirataruna
31 Djumbadi R. Soegando Hanipoedjo
32 Dwi Gardini H. Redjo Dijono
33 Sulamto Nji Mangunwirjono
34 Sritomo Mardisuwarno
35 Endang Sugijarti Samijo
36 Suwarno Nitisuhardjo
37 Sunardi Partowihardjo
38 Sardjuni Dhanusutrisno
39 Supardji Jrataruna
40 Heru Samiardjo Admasukarta
41 Sukidi Mangansentono
42 Sunarti Nj. Hardjo Wiejono
43 Dijono Kartopawiro
44 Kasmi Martosuwito
45 Sukardardji Ni. Hadisuwarno
46 Paiman Kartopawiro
47 Suharti Partotinojo
48 Tridarto Martotinojo
49 Sukamto Wirjodihardjo
50 Partini R. Siswatonojo Dipodirono
51 Siswardjo Mintamiardjo
52 Djumbadi
53 Sumarni Gitotanojo
54 Sutjiptadi Darmanto
55 Marmin R. Prawiroatmodjo
56 Sadjijem Maksum
57 Suranto Suwarto
58 Suhartini Resohardo
59 Bb. Purwanto Kaortadihardjo
60 Purwanto Ni. Kramasentono
61 Sri Hartono Karsosasmito
62 Sunarmi Hardjosukarna
63 Trimatno Wirantinojo
64 Legijo G. Dwidjohardjono
65 Winarni Warsokartono
66 Setijono Ni. Karmadirjo
67 Kardjono Darsowihardjo
68 Siti Suwarni Pawirasentono
69 Sambito
70 Samekto Swarto
71 Budijono Kartopawiro
72 Sutarmi Darsowihardjo
73 Heri Sukarbi Warsokartono
74 Sumijem
75 Sri Anggono Sadimun
76 Sri Handajani Harjowikarto
77 Suminto Hartotanojo
78 Puguh Darmosuwito
79 Sri Murtini Mintamiardjo
80 Suwandi Sastrokartono
81 Djoko Yuwono Nototanojo
82 Sri Sudjatmi Sapto Kardirahardjo
83 Widodo Ni. Karto Wiredjo
84 Sardjono Sastromartono
85 Sartuti Darmo Mulyono
86 Sujatno Sugimin
87 Rumijati Sukardji
88 Sujitno Hardjoikromo
89 Sukadi Sastroatmodjo
90 Titik Sri Rahayu Puspaja
91 Muljono Hadisukarta
92 Sri Hartati Nji Nitipawiro
93 Suparno Nji Hardjosumarto
94 Suratno Partosentono
95 Sugijarni Wirosukarto
96 Slamet Martosukarto
97 End. Ungsiati Martosukisma
98 Sekutrem Atmosuwito
99 Jentrem Ni. Somosentono
100 Saebani R.Ngt. Muljodijono
101 Slamet
102 Sargijem Rejoikromo
103 Panijo Nji Karsoredjo
104 Sanimin Kartosentono
105 Indrati Mangunsutarno
106 Sutomo Darmosuwiryo
107 Kiswandi Atmodihardjo
108 Mulani Atmodihardjo
109 Suharno Djosuwito
110 Sumardi Martosuwito
111 Muljani Partosentono
112 Sadimo Demoredjo
113 Praptiningsih Samawiredjo
114 Sadjimin Sastropawiro
115 Sunarto Mitrosuhardjo
116 Sudarni Soro Wirono
117 Susilo S. Warnosuripto
118 Bb. Prijadi Sugito
119 Sri Kasni Sastrosumarto
120 Tukijo Pawirotaruna
121 Suwarno Sastrowijana
122 Srijati Hadiwirjatmo
123 Sunardi Ni. Warsodimedjo
124 Sarwono Partosuhardjo
125 Warsito
Iklan
 

One response to “1965-67

  1. aryo nanggulan

    11 Juli 2013 at 10:55

    tambah nama alumni 1965, Sahlan, Giyanto, suwarno, Sarwitri, Teguh Rahayu, Sunarti, Sugiyo, Suprapto, sunarto, jamilah, Sri Sunarti, Endang, Titik harwanti, Mulyani, Sri Suwarni, Suwarti, Diah nukatmi,

     

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: