RSS

1966-68

Daftar Alumni angkatan 1966 (tahun masuk) – 1968 (tahun lulus) SMP Negeri 1 Cawas, Klaten:

Silahkan daftar/tambahkan lewat komentar/tanggapan di bawah (Nama lengkap, email, website, telp/hp, alamat)

NO NAMA ALAMAT NAMA ORTU NO INDUK
1 SRI WINARNI TJIPTOHARDJONO 554
2 SRI REDJEKI KARTASARDJANA 555
3 SITI MUWARNI DJOJOSUKARTO 556
4 SARWITRI MUSTAR MANGUNSUTARDJA 557
5 SUGIJANTI DARSHARDJONO 558
6 SAJEN SUMOREDJO 559
7 TITIK HARISANTI WIGNJOSUGITO 560
8 TEGUH RAHAJU SOMOSUWARNO 561
9 SRI WAHJUNI MULYODIHARDJO 562
10 SUPARTI DJOJOSUPADMO 563
11 SUNARTI WIRJO SUHARJO 564
12 FLORENTINA DJUMILAH PAWIROHARDJO 566
13 SRI HARJANTI WIGNYO HARJONO 568
14 WARSINI SUHARTO 569
15 SARDILAH WIRO SUMARTO 601
16 SRIJATI SUJADI SISWOSUHARDJO 658
17 SIHMAN SONTO PAWIRO 427
18 SUTANTO WIGNYO DIHARJO 445
19 DALIMAN WIRO SENTONO 478
20 SURAMTO DARMO SUKARNO 570
21 SUNARTO DARMO MINTARDJO 571
22 PONIMIN SOMO DINOMO 573
23 SADJIJO HARTO SENTONO 574
24 MARIJONO DIRO WIHARDJO 575
25 SUPRAPTO MARTO DIHARDJO 576
26 LANJAR MULYOREDJO 578
27 PRIJO SUWARNO HARJO SUPARSO 579
28 GUNADI WIRJO RUDJITO 580
29 NGADIMO REJO TINOJO 581
30 SUWITO HARTO SUNARNO 584
31 SUNARDI WIRJO DIHARDJO 585
32 SUHARDI DARMO SUMARTO 586
33 SUWARNO KARTO PAWIRO 587
34 SURIPTO MANTA DINAMA 589
35 SUKAMTO WIRO SUKARTO 590
36 SUTRISNO ATMOWIDJOJO 591
37 SUGIYO REJO DIKROMO 593
38 SUJATNO KARTO DIHARDJO 594
39 PARWOTO HARSO SUWARNO 595
40 TUGIMAN DJOJO SEMITO 597
41 MULJATI WIRO SUDARMO 599
42 RUBINEM MARTO IDJOJO 600
43 SRI WARTINI MITRO SUNARJO 602
44 INDARTI WIRJO SUMARTO 603
45 PARDINI HARDJO SETOMO 604
46 SUWARTI WIRJO DIHARDJO 606
47 SUPARMI BUDJO WARSONO 607
48 SUNARTI HARJO SETOMO 609
49 SUMINEM SUTO SENTONO 608
50 SUMARMI WIRJO SUKARTO 610
51 SRI MARINI DJOJO SUKARTO 611
52 YAMI PARTOREDJO 612
53 SADIKEM KARMO SENTONO 613
54 AGUS SUMARDI SUMARTONO 614
55 SAMINA SONTO PAWIRO 645
56 KARMIN MARTO MIREJO 596
57 SAIDI MENTO DIKROMO 598
58 SUJATNO HARDJO SENTONO 618
59 SUHARJA ATMO MARTONO 619
60 PARTOWIREDJO MARSONO PARTOWIREDJO 620
61 SAMINO PARTOREDJO 621
62 MARJONO KROMO DIHARDJO 623
63 LEGIMAN PAWIROREDJO 624
64 PARTA KROMO DIHARDJO 626
65 SUTIJONO PAWIREDJO 627
66 AGUNG SUTOPO HARDJATINAJA 628
67 LUGINO KARTOMIHARJO 631
68 TUGIMAN MULJO WIDODO 632
69 SUTARAJA KARTOTINOJO 633
70 SUKARDI DJOJOPAWIRO 634
71 SUWARNA KARTOREDJO 635
72 WAGIMIN PRAWIRO SUKARNO 636
73 PUTUT HERU SADONO KROMODIMEJO 637
74 ANTONIUS WIDODO HARDJOWIJONO 638
75 MAS WINDARTO ATMOTINOJO 639
76 SUTINA TEDJO KATORO 640
77 SUPARNA PUDJO SUMARTO 642
78 GIJANTO HARDJO DIWONGSO 643
79 WARTINI MARTOSUWARNO 644
80 SEMI DJOJOSUPADMO 664
81 SRI ENDANG HASTUTI BONGSOSUWITO 665
82 DJUMINI PARTOMIREDJO 615
83 SUMARMI WIRADIHARDJA 646
84 DASIJEM MAROTOSUHARYO 647
85 SRIJANTI SUTOREDJO 648
86 PARTINAH TJITROSUMARTO 649
87 SITI WARSINI MARTATINAJA 651
88 SITI HARJANI HARDJOSUKARTO 652
89 SUWARNI MARTOTINAJA 653
90 SRI UTAMI WIRJA ATMAJA 654
91 MARIA ASUMPTA HARINI HADISUWIRDJO 655
92 SRI SUNARTI MARTATINAJA 657
93 RANTIJEM YASASUDARMO 659
94 SRI SUSILOWATI RESOWINGNGUN 661
95 SITIMAN PUDJO WIRJONO 662
96 HARTAJA HARDJASENTANA 663
97 SARTANA P. SISWOWIJOTO 846
98 MULJONO WONGSODIMEJO 539
99 MARIMIN HARDJOTARUNA 670
100 DJOKO WULYANTO WIRJOSUPARTO 453
101 DIMAN KRTODIMEJO 553
102 SAHLAN DARSOSUMANTO 666
103 SUHARDJO HADISUKARNO 667
104 WIDJI HARDJOSENTONO 668
105 PANUT SUKATARUNA 672
106 SARDILAH HARSO MUYONO 673
107 SATIMIN WITODIJONO 674
108 TUGIMIN WIRADIKROMO 678
109 HARTONO PAWIRO TINOJO 680
110 KADIMIN ATMATINOJO 681
111 SUPARMAN PAWIRO REDJO 682
112 PUDJANA HARDJO SUKARTO 683
113 SARDJONO REDJOIGAJA 684
114 MUDJIMAN MANGUN HARDJONO 687
115 LEGIMIN DIRGATUPADIJO 688
116 SUDJITA WIRJOSENTONO 689
117 DJOKO MULJONO SUTOHARDJO 691
118 KADIMAN MANGUDIHARDJO 692
119 SUHARDO HARDJOMARTONO 669
120 SRIJONO DIRDJOKARTANA
121 SUGINO MARTAMIREDJO 592
122 SRIJONO ATMOWARSITO 685
Iklan
 

One response to “1966-68

  1. Aryo Nanggulan

    11 November 2013 at 14:50

    Muyanto – No.induk lupa – Orang tua : Warsodimejo

     

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: